Soru:

el faaliyetle enir. türel şeh 2. Dünya üzerinde farklı özelliklere sahip pek çok şehir konumu, hinterlandi ve fonksiyonları sonu

el faaliyetle
enir.
türel şeh
2. Dünya üzerinde farklı özelliklere sahip pek çok şehir
konumu, hinterlandi ve fonksiyonları sonucunda hızla
gelişmiş, önemli şehirler arasında yer almıştır.
ton
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi şehirlerin dünya
coğrafyasında önem kazanmasında etkili olan faktör-
ler arasında gösterilemez?
dge
A) Önemli ve stratejik ulaşım yolları üzerinde bulunma-
ları
5. BE
ği
B) Deniz kıyısında kurulmuş olup hinterlandının geniş
olması
C) Tarihî süreçte önemlerinin
fazla olması
Sanayi ve ticaretin yoğunlaşdığı yerler olması
Ey Yer şekillerinin çok sade olması

el faaliyetle enir. türel şeh 2. Dünya üzerinde farklı özelliklere sahip pek çok şehir konumu, hinterlandi ve fonksiyonları sonucunda hızla gelişmiş, önemli şehirler arasında yer almıştır. ton Buna göre, aşağıdakilerden hangisi şehirlerin dünya coğrafyasında önem kazanmasında etkili olan faktör- ler arasında gösterilemez? dge A) Önemli ve stratejik ulaşım yolları üzerinde bulunma- ları 5. BE ği B) Deniz kıyısında kurulmuş olup hinterlandının geniş olması C) Tarihî süreçte önemlerinin fazla olması Sanayi ve ticaretin yoğunlaşdığı yerler olması Ey Yer şekillerinin çok sade olması

Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster