Soru:

de Göçley 16. Yaz tatilinde ailesi ile birlikte dedesinin yaşadığı köye tatile giden Yusuf tarlalarda insanların yerine, makinel

de Göçley
16. Yaz tatilinde ailesi ile birlikte dedesinin yaşadığı köye tatile
giden Yusuf tarlalarda insanların yerine, makinelerin çalıştı-
ğını görmüştür. Makinelerin neden bu kadar çok olduğunu
soran Yusuf'a dedesi şöyle bir cevap vermiştir: “Bak toru-
num bu geniş tarlalarda eskiden çok fazla insan çalışırdı,
ama son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerle ülkemiz-
de tarım makinelerinin üretimi arttı, biz de bu makineleri
kullanarak tarlamızdan daha fazla verim almaya başladık.
insan gücüne duyulan ihtiyaç azaldığı için, insanların çoğu
şehre göç etti."
Buna göre, Yusuf'un dedesinin yaşadığı yerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
ASIA
A) Gerçek alan ile izdüşüm alan farkı azdır.
B) Ekili-dikili alanlar geniş yer kaplar.
C) Tarimda insan gücüne duyulan ihtiyaç azalmıştır.
D) Nadas alanları artmıştır.
E) Tarımsal üretim artmıştır.
ari
Sanayilesme sürecine bağlı olarak büyüyen şehirlerde;

de Göçley 16. Yaz tatilinde ailesi ile birlikte dedesinin yaşadığı köye tatile giden Yusuf tarlalarda insanların yerine, makinelerin çalıştı- ğını görmüştür. Makinelerin neden bu kadar çok olduğunu soran Yusuf'a dedesi şöyle bir cevap vermiştir: “Bak toru- num bu geniş tarlalarda eskiden çok fazla insan çalışırdı, ama son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerle ülkemiz- de tarım makinelerinin üretimi arttı, biz de bu makineleri kullanarak tarlamızdan daha fazla verim almaya başladık. insan gücüne duyulan ihtiyaç azaldığı için, insanların çoğu şehre göç etti." Buna göre, Yusuf'un dedesinin yaşadığı yerle ilgili ola- rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ASIA A) Gerçek alan ile izdüşüm alan farkı azdır. B) Ekili-dikili alanlar geniş yer kaplar. C) Tarimda insan gücüne duyulan ihtiyaç azalmıştır. D) Nadas alanları artmıştır. E) Tarımsal üretim artmıştır. ari Sanayilesme sürecine bağlı olarak büyüyen şehirlerde;

Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster