Soru:

COĞRAFYA * Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerde aktif nüfusun sektörel dağı- limi gösterilmiştir. Sanayi % Hizmet % 69,8 62 53,1 1 I

COĞRAFYA
* Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerde aktif nüfusun sektörel dağı-
limi gösterilmiştir.
Sanayi %
Hizmet %
69,8
62
53,1
1
II
Oike
Tarım %
3.2
27,0
7,5
30,5
13,5
32,4
IV
30,7
22,3
47,0
Buna göre, bu ülkeler için aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
LA 1. ülke ekonomik yönden daha gelişmiş bir ülkedir.
B) 1. ve ift. ülkede sanayide çalışanların toplam oranı II. ül-
kede hizmet sektöründe çalışanların oranından azdır.
c) Il ve II. ülkelerde sanayi ürünlerinin satışı diğer ülkeler-
den fazladır.
D) IV akede tarımda çalışan kişi sayısı daha fazladır.
E) I. ve II. ülkede tarımda daha çok modern yöntem uygu-
lanır.
27,0
324
ato
58,

COĞRAFYA * Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerde aktif nüfusun sektörel dağı- limi gösterilmiştir. Sanayi % Hizmet % 69,8 62 53,1 1 II Oike Tarım % 3.2 27,0 7,5 30,5 13,5 32,4 IV 30,7 22,3 47,0 Buna göre, bu ülkeler için aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? LA 1. ülke ekonomik yönden daha gelişmiş bir ülkedir. B) 1. ve ift. ülkede sanayide çalışanların toplam oranı II. ül- kede hizmet sektöründe çalışanların oranından azdır. c) Il ve II. ülkelerde sanayi ürünlerinin satışı diğer ülkeler- den fazladır. D) IV akede tarımda çalışan kişi sayısı daha fazladır. E) I. ve II. ülkede tarımda daha çok modern yöntem uygu- lanır. 27,0 324 ato 58,

Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster