Soru:

5. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de 2011-2016 yılları arasındaki top- lam ihracat miktarı ile maden ihracatından elde edilen gelir m

5. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de 2011-2016 yılları arasındaki top-
lam ihracat miktarı ile maden ihracatından elde edilen gelir mik-
tarı verilmiştir.
Villar
Toplam ihracat
(milyar dolar)
134,5
Maden ihracatı
(milyar dolar)
2,9
2011
2012
151,8
2,8
2013
151,7
3,3
2014
157,6
2,8
2015
143,7
2,7
2016
142,6
2,7
Tablodaki bilgilerden yararlanarak, aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
X
A) Maden ihracatının toplam ihracata oranı 2015 ve 2016 yılla-
rinda aynı olmuştur.
B) 2011-2012 yılları arasında, toplam ihracat miktarı ile maden
ihracatı miktarı arasında ters orantı vardır.
e Maden ihracatının en fazla olduğu yıl 2013'tür.
D) Toplam ihracat gelirleri arasında madencilik sektörünün pa-
yı hiçbir yılda % 3'ü geçmemiştir.
E Maden ihracatının toplam ihracat içindeki payı 2011'de en
fazla olmuştur.

5. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de 2011-2016 yılları arasındaki top- lam ihracat miktarı ile maden ihracatından elde edilen gelir mik- tarı verilmiştir. Villar Toplam ihracat (milyar dolar) 134,5 Maden ihracatı (milyar dolar) 2,9 2011 2012 151,8 2,8 2013 151,7 3,3 2014 157,6 2,8 2015 143,7 2,7 2016 142,6 2,7 Tablodaki bilgilerden yararlanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? X A) Maden ihracatının toplam ihracata oranı 2015 ve 2016 yılla- rinda aynı olmuştur. B) 2011-2012 yılları arasında, toplam ihracat miktarı ile maden ihracatı miktarı arasında ters orantı vardır. e Maden ihracatının en fazla olduğu yıl 2013'tür. D) Toplam ihracat gelirleri arasında madencilik sektörünün pa- yı hiçbir yılda % 3'ü geçmemiştir. E Maden ihracatının toplam ihracat içindeki payı 2011'de en fazla olmuştur.

Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster