Soru:

37. Apağıdaki grafikto 2016 ydı ticaret bölgelerinin dün. ya ticaretindeki payları verilmiştir %1,8 %33 %3,9 Ampe Ayo 308 X16.0

37. Apağıdaki grafikto 2016 ydı ticaret bölgelerinin dün.
ya ticaretindeki payları verilmiştir
%1,8
%33
%3,9
Ampe
Ayo
308
X16.0
Ora 006
Gyve Orta Arora
32,1
Huona ayna
Grafikteki bilgilerden yararlanarak aşağıdakiler
den hangisine ulaşılabilir?
A) Dünya ticaretinin % 70,9'nu Avrupa ve Asya Ul.
keleri oluşturmaktadır
B) Orta Doğu ülkelerinin dünya ticaretindeki pay
Afrika Ülkelerinden daha azdu.
C) Kuzey Amerika ülkelerinin dünya ticaretindeki en
önemli payı tanm ürünlerine aittir.
D) Bölgeler arasnda ticaretin gelişmesinde serbest
bölgelerin etkisi fazladu
E) Ticaret bölgeleri arasında en az gelir Alnka ülke
lerine aittir

37. Apağıdaki grafikto 2016 ydı ticaret bölgelerinin dün. ya ticaretindeki payları verilmiştir %1,8 %33 %3,9 Ampe Ayo 308 X16.0 Ora 006 Gyve Orta Arora 32,1 Huona ayna Grafikteki bilgilerden yararlanarak aşağıdakiler den hangisine ulaşılabilir? A) Dünya ticaretinin % 70,9'nu Avrupa ve Asya Ul. keleri oluşturmaktadır B) Orta Doğu ülkelerinin dünya ticaretindeki pay Afrika Ülkelerinden daha azdu. C) Kuzey Amerika ülkelerinin dünya ticaretindeki en önemli payı tanm ürünlerine aittir. D) Bölgeler arasnda ticaretin gelişmesinde serbest bölgelerin etkisi fazladu E) Ticaret bölgeleri arasında en az gelir Alnka ülke lerine aittir

Cevap

orain içinde
Grafik soularnda graafike te vert meya bilgiler
dogru olursa bile ulasılmat,
Kutaloon
oron verilmiş bu
olabilir, tarim da se nada.
cilikte olabilir,
Buna
gore
C sikla ulazilmot.
Sonori urunleri de
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE