Soru:

20. Aşağıda beş ayrı ülkede önem taşıyan ekonomik faaliyetler verilmiştir. I. Yunanistan - turizm II. Nijerya - maden çıkarımı I

20. Aşağıda beş ayrı ülkede önem taşıyan ekonomik faaliyetler
verilmiştir.
I. Yunanistan - turizm
II. Nijerya - maden çıkarımı
III. Japonya - balıkçılık
IV. Türkiye - tekstil ve otomotiv
V. Fransa - tarım ve hayvancılık
Bu ülkelerden hangilerinde, verilen ekonomik faaliyetin
ülkenin toplam geliri içinde payı daha azdır?
C) II ve IV
A) I ve II
LE
B) I ve III
É) IV ve V
D) III ve V

20. Aşağıda beş ayrı ülkede önem taşıyan ekonomik faaliyetler verilmiştir. I. Yunanistan - turizm II. Nijerya - maden çıkarımı III. Japonya - balıkçılık IV. Türkiye - tekstil ve otomotiv V. Fransa - tarım ve hayvancılık Bu ülkelerden hangilerinde, verilen ekonomik faaliyetin ülkenin toplam geliri içinde payı daha azdır? C) II ve IV A) I ve II LE B) I ve III É) IV ve V D) III ve V

Ekonomik Faaliyetler ve Gelişmişlik ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster