Soru:

VAF/TYT / Sosyal Bilimler Testi 12. "T 10. İnsanların doğal koşulları dikkate almadan yaptıkları ça- lışmalardan birçoğu çevre s

VAF/TYT / Sosyal Bilimler Testi
12. "T
10. İnsanların doğal koşulları dikkate almadan yaptıkları ça-
lışmalardan birçoğu çevre sorunlarının meydana gelme-
sine sebep olmaktadır.
Buna göre akarsular üzerinde barajların yapılma-
sinda:
bil
nu
Akarsuyun debisi kontrol altına alınarak sel ve
taşkınlar önlenir.
W Tarım alanlarının sulanması gerçekleşir, ta-
rimsal verim ve üretim artar.
III. Baraj gölü çevresinde iklim değişimleri mey-
dana gelir.
IV. Tarihi değerler ve yerleşimler sular altında
kalır.
V. Delta ovalarına alüvyon akışı kesilir.
gibi ortaya çıkan sonuçlardan hangileri doğa üze-
rinde olumsuz durumlara neden olur?
A) I ve II
B) I ve III
C) Il ve v
P) III ve IV
E) III ve v

VAF/TYT / Sosyal Bilimler Testi 12. "T 10. İnsanların doğal koşulları dikkate almadan yaptıkları ça- lışmalardan birçoğu çevre sorunlarının meydana gelme- sine sebep olmaktadır. Buna göre akarsular üzerinde barajların yapılma- sinda: bil nu Akarsuyun debisi kontrol altına alınarak sel ve taşkınlar önlenir. W Tarım alanlarının sulanması gerçekleşir, ta- rimsal verim ve üretim artar. III. Baraj gölü çevresinde iklim değişimleri mey- dana gelir. IV. Tarihi değerler ve yerleşimler sular altında kalır. V. Delta ovalarına alüvyon akışı kesilir. gibi ortaya çıkan sonuçlardan hangileri doğa üze- rinde olumsuz durumlara neden olur? A) I ve II B) I ve III C) Il ve v P) III ve IV E) III ve v

Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster