Soru:

Test Türkiye Ekonomisi (Madencilik ve Enerji K 4 10 7. Aşağıdaki haritada yenilenebilir enerji üretiminin yapıldığı bazı alanlar

Test
Türkiye Ekonomisi
(Madencilik ve Enerji K
4
10
7.
Aşağıdaki haritada yenilenebilir enerji üretiminin yapıldığı
bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir.
Bu alanlar Türkiye'de aşağıdaki enerji kaynaklarından
hangisiyle ön plana çıkmaktadır?
AJ Rüzgar
B) Ainos
D) Biyomas
C) Su gücü
E) Gelgit

Test Türkiye Ekonomisi (Madencilik ve Enerji K 4 10 7. Aşağıdaki haritada yenilenebilir enerji üretiminin yapıldığı bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanlar Türkiye'de aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisiyle ön plana çıkmaktadır? AJ Rüzgar B) Ainos D) Biyomas C) Su gücü E) Gelgit

Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster