Soru:

Çalışan nüfusun %52'sinin birincil, %14'ünün ikincil ve %34'ünün üçüncül ekonomik faaliyetlerde istihdam edildiği bir ülkeyle il

Çalışan nüfusun %52'sinin birincil, %14'ünün ikincil
ve %34'ünün üçüncül ekonomik faaliyetlerde istihdam
edildiği bir ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?
A) Kadın nüfustaki okuryazar oranının erkek nüfusa göre
fazla olduğu
B) Nüfusun şehirlerde yoğunlaştığı
C) Gelir dağılımındaki farkın az olduğu
D) İşsizlik sorununun olmadığı
E) Sosyal ve ekonomik yönden gelişmemiş olduğu

Çalışan nüfusun %52'sinin birincil, %14'ünün ikincil ve %34'ünün üçüncül ekonomik faaliyetlerde istihdam edildiği bir ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy- lenebilir? A) Kadın nüfustaki okuryazar oranının erkek nüfusa göre fazla olduğu B) Nüfusun şehirlerde yoğunlaştığı C) Gelir dağılımındaki farkın az olduğu D) İşsizlik sorununun olmadığı E) Sosyal ve ekonomik yönden gelişmemiş olduğu

Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster