Soru:

ari eramik ar> Tarv ale nüfu iklimi MARI 57 pid: I(Ton ya çok ge Ulaşım • Aşağıda verilen termik santraller- den hangisi Türkiye

ari
eramik
ar> Tarv
ale nüfu
iklimi
MARI
57
pid:
I(Ton
ya
çok ge
Ulaşım
• Aşağıda verilen termik santraller-
den hangisi Türkiye'de asfaltit ile
çalışan ilk termik santraldir?
A) Afşin termik santrali
B) Ovaakça termik santrali
C) Gökova termik santrali
D) Çatalağzı termik santrali
E) Silopi termik santrali

ari eramik ar> Tarv ale nüfu iklimi MARI 57 pid: I(Ton ya çok ge Ulaşım • Aşağıda verilen termik santraller- den hangisi Türkiye'de asfaltit ile çalışan ilk termik santraldir? A) Afşin termik santrali B) Ovaakça termik santrali C) Gökova termik santrali D) Çatalağzı termik santrali E) Silopi termik santrali

Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster