Soru:

9. Aşağıdaki görsellerde Türkiye'nin 1924 ve 2015 yıllarında- ki gayrisafi millî hasılasının sektörel dağılımı verilmiştir. 1924

9. Aşağıdaki görsellerde Türkiye'nin 1924 ve 2015 yıllarında-
ki gayrisafi millî hasılasının sektörel dağılımı verilmiştir.
1924
2015
Hizmetler Tarım
%44
%48
Sanayi
%8
Tarım
%9 Sanayi
%27
Hizmetler
%64
Grafiklerde verilen bilgilere göre,
I. Verilen yıllar arasında en büyük değişim tarım sektö-
ründe yaşanmıştır.
II. 1924 yılında tarımdan elde edilen gelir 2015 yılından
fazladır.
III. Sanayinin gayrisafi milli hasila içerisindeki payı artmış-
tir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve II
1g
I ve ili
D) II ve III
E) 1, II ve III

9. Aşağıdaki görsellerde Türkiye'nin 1924 ve 2015 yıllarında- ki gayrisafi millî hasılasının sektörel dağılımı verilmiştir. 1924 2015 Hizmetler Tarım %44 %48 Sanayi %8 Tarım %9 Sanayi %27 Hizmetler %64 Grafiklerde verilen bilgilere göre, I. Verilen yıllar arasında en büyük değişim tarım sektö- ründe yaşanmıştır. II. 1924 yılında tarımdan elde edilen gelir 2015 yılından fazladır. III. Sanayinin gayrisafi milli hasila içerisindeki payı artmış- tir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II 1g I ve ili D) II ve III E) 1, II ve III

Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster