Soru:

8. Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri üzerinde yer şekillerinin etkisine örnek olarak gösterilemez?

8. Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim
faaliyetleri üzerinde yer şekillerinin etkisine örnek
olarak gösterilemez?
A) Rize'de ekili ve dikili alanların az olması
B) Konya'da buğday tarımının yaygın olması
C) Kars'ta yaylacılığın gelişmiş olması
D) Artvin'de akarsuların hidroelektrik enerji potansi-
yelinin fazla olması
E) İzmir'de limanların hinterlandinin geniş olması

8. Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri üzerinde yer şekillerinin etkisine örnek olarak gösterilemez? A) Rize'de ekili ve dikili alanların az olması B) Konya'da buğday tarımının yaygın olması C) Kars'ta yaylacılığın gelişmiş olması D) Artvin'de akarsuların hidroelektrik enerji potansi- yelinin fazla olması E) İzmir'de limanların hinterlandinin geniş olması

Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster