Soru:

7. Çalışan nüfusun sektörlere dağılımından yararlanarak ülke- lerin bazı nüfus ve ekonomik özellikleri hakkında bilgi edini- leb

7.
Çalışan nüfusun sektörlere dağılımından yararlanarak ülke-
lerin bazı nüfus ve ekonomik özellikleri hakkında bilgi edini-
lebilir. Aşağıdaki tabloda üç ülkede çalışan nüfusun sektörel
dağılımı oran olarak (%) verilmiştir.
Ülkeler
Birincil ikincil
ekonomik ekonomik
faaliyetler faaliyetler
66
6
Üçüncül
ekonomik
faaliyetler
28
K
L
3
28
69
M
13
27
60
Bu bilgilere göre K, L ve M ülkeleriyle ilgili;
I. K, genç nüfus oranının yüksek olduğu gelişmemiş bir ül-
kedir.
II. L, tarımsal üretimin ve verimin yetersiz olduğu bir ülke-
dir.
III. M, nüfusun büyük bir kısmının ulaşım, turizm ve ticaret
gibi hizmet sektöründe istihdam edildiği bir ülkedir.
özelliklerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
B) Yalnız 11
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

7. Çalışan nüfusun sektörlere dağılımından yararlanarak ülke- lerin bazı nüfus ve ekonomik özellikleri hakkında bilgi edini- lebilir. Aşağıdaki tabloda üç ülkede çalışan nüfusun sektörel dağılımı oran olarak (%) verilmiştir. Ülkeler Birincil ikincil ekonomik ekonomik faaliyetler faaliyetler 66 6 Üçüncül ekonomik faaliyetler 28 K L 3 28 69 M 13 27 60 Bu bilgilere göre K, L ve M ülkeleriyle ilgili; I. K, genç nüfus oranının yüksek olduğu gelişmemiş bir ül- kedir. II. L, tarımsal üretimin ve verimin yetersiz olduğu bir ülke- dir. III. M, nüfusun büyük bir kısmının ulaşım, turizm ve ticaret gibi hizmet sektöründe istihdam edildiği bir ülkedir. özelliklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnızl B) Yalnız 11 C) I ve II D) I ve III E) II ve III

Cevap

Seçenekleri tek tek eleyerek sorunun cevabını bulalım :
1)K Ülkesi'nde birincil ekonomik faaliyette çalışan insan
oranının fazla olduğunu görüyoruz birincil ekonomik faaliyet
tarım sektörü dür Bu sektörün geliştiği ülkeler de Sanayi
gelişmediği için insanların çoğu Kırsal kesimde Yaşar ve
tarımla uğraşır Yani bu ülkeler gelişmemiş ülkeler dir ve
halkın çoğu Kırsal kesimde yaşadığı için çok fazla Çocuk
dünyaya gelir o yüzden nüfus artış hızı yüksektir yani burada
verilen bilgi doğru
2) L ülkesinde birincil ekonomik faaliyetin oranı düşük Bunun
sebebi de ülkede Sanayi ve hizmetin gelişmesinden dolayı
halkın çoğunun diğer sektörlerde çalışmasıdır ama bu
durum o ülkede tarımsal üretimin verim anlamında düşük
olduğu manasına gelmez sanayinin geliştiği manasına gelir
Yani biz burada tarımsal üretim veriminin yetersiz olduğu
bilgisine ulaşamayız Belki de bu ülkenin toprakları verimli
Ama Sanayi geliştiği için halkın çoğu sanayiye kaymış Yani
bu bilgiye ulaşamıyoruz Bu yüzden bu seçenek yanlış.
3) dikkat edecek olursan M ülkesinde üçüncül ekonomik
faaliyette çalışan insan sayısı fazla zaten üçüncül ekonomik
faaliyet hizmet sektörüdür yani ulaşım, turizm ve ticaret gibi
sektörlerin olduğu sektördür bu yüzden burada hizmet
sektörü fazla olduğu için halkın bir kısmının bu alanlarda
çalıştığı bilgisi doğru Bundan dolayı bu bilgiye ulaşabiliyoruz
1 ve 3 numaralı seçeneklerde verilen bilgiler doğru olduğu
için sorunun cevabı D ŞIKKIDIR
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE