Soru:

3. 6. Avr Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme hareketine bağlı olarak kentlere olan yoğun göçlerin neden olduğu so- runlar arası

3.
6.
Avr
Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme hareketine bağlı
olarak kentlere olan yoğun göçlerin neden olduğu so-
runlar arasında yer almaz?
ges
nür
tara
A) Alt yapı ve ulaşım sistemlerinin yetersiz kalması
B) Sanayi tesisleri çevresinde yapılaşmanın artması
Ess
do
İşçi ücretlerinin giderek azalması
D) Tarım arazileri ve yeşil alanların amaç dışı kullanılması
E) İşsizliğin artması
A) I

3. 6. Avr Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme hareketine bağlı olarak kentlere olan yoğun göçlerin neden olduğu so- runlar arasında yer almaz? ges nür tara A) Alt yapı ve ulaşım sistemlerinin yetersiz kalması B) Sanayi tesisleri çevresinde yapılaşmanın artması Ess do İşçi ücretlerinin giderek azalması D) Tarım arazileri ve yeşil alanların amaç dışı kullanılması E) İşsizliğin artması A) I