Soru:

10. Aşağıda, verilen dönemlerdeki ekonominin temel gücü olan faaliyetlerle eşleştirilen durumlardan hangisi doğrudur? 1 Dönem Ek

10. Aşağıda, verilen dönemlerdeki ekonominin temel
gücü olan faaliyetlerle eşleştirilen durumlardan
hangisi doğrudur?
1
Dönem
Ekonominin temel gücü
A) Paleolitik
Turizm
B) Yakinçag
Toplayıcılık
C) Neolitik
Buhar gücü
D) ilkçağ
Ormanlar
E) Sanayi Devrimi
Kömür ve demir

10. Aşağıda, verilen dönemlerdeki ekonominin temel gücü olan faaliyetlerle eşleştirilen durumlardan hangisi doğrudur? 1 Dönem Ekonominin temel gücü A) Paleolitik Turizm B) Yakinçag Toplayıcılık C) Neolitik Buhar gücü D) ilkçağ Ormanlar E) Sanayi Devrimi Kömür ve demir

Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster