Soru:

1. Aşağıdaki tabloda, çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre üç ülkedeki dağılımı verilmiştir. 23. Ülkeler Birincil ek

1. Aşağıdaki tabloda, çalışan nüfusun ekonomik faaliyet
kollarına göre üç ülkedeki dağılımı verilmiştir.
23.
Ülkeler
Birincil
ekonomik
faaliyet
% 12
K
Ikindil
ekonomik
faaliyet
% 26
% 15
L
Oqinda
ekonomik
tediye
% 62
% 55
% 36
% 30
M
% 51
% 13
Yalnızca tablodaki bilgiler dikkate alındığında bu
ülkelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine
kesin olarak ulaşılabilir?
A) Dış satım gelirleri, dış alım giderlerine göre fazladır.
B) Mülkesinin birincil ekonomik faaliyetten elde ettiği
gelir, diğer ekonomik faaliyet kollarından daha
fazladır.
C) Dış satımlarında ham maddeler, dış alımların da ise
sanayi ürünleri önemli yer tutar.
D) Nüfus artış hızları, gelişme hızından düşüktür.
E) Gelişmişlik düzeyleri birbirinden çok farklıdır.

1. Aşağıdaki tabloda, çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre üç ülkedeki dağılımı verilmiştir. 23. Ülkeler Birincil ekonomik faaliyet % 12 K Ikindil ekonomik faaliyet % 26 % 15 L Oqinda ekonomik tediye % 62 % 55 % 36 % 30 M % 51 % 13 Yalnızca tablodaki bilgiler dikkate alındığında bu ülkelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir? A) Dış satım gelirleri, dış alım giderlerine göre fazladır. B) Mülkesinin birincil ekonomik faaliyetten elde ettiği gelir, diğer ekonomik faaliyet kollarından daha fazladır. C) Dış satımlarında ham maddeler, dış alımların da ise sanayi ürünleri önemli yer tutar. D) Nüfus artış hızları, gelişme hızından düşüktür. E) Gelişmişlik düzeyleri birbirinden çok farklıdır.

Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster