Soru:

TYT/Sosyal Bilimler 8. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümů od rencileri aşağıdaki haritada gösterilen güzerganta g

TYT/Sosyal Bilimler
8.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümů od
rencileri aşağıdaki haritada gösterilen güzerganta gezi
düzenlenmiş, bu bölgelerde bulunan doğal ve kültürel
alanlar gezmişlerdir. Gezi sonrası Salih Hoca, öğrenci-
lerinden gezi raporu istemistir.
KUS
NEYS
NA
Öğrencilerin raporlarında bulunan bazı bilgiler aşağıdaki
gibidir.
Emine Adana'da Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin
deniz kıyısında biriktirme yaparak oluştur-
dukları Çukurova Deltası'nı gördük.
Süleyman: Ankara MTA Müzesinde bu bölgeden çıka-
rılmış deniz ürünleri fosillerini gördük.
Erhan: Nevşehir-Ürgüp'te akarsu aşındırması so-
nucunda oluşmuş peribacalarını gördük.
Gülşen: Kayseri'de orojenez etkisi ile kıvrlarak olu-
şan Erciyes Dağı'nı gördük.
Havva: Eskişehir-Ankara arasında akarsu biriktirme
şekillerinden kirgibayırları gördük.
VOX
Buna göre, bu öğrencilerden hangilerinin raporların-
da verdikleri bilgiler yanlıştır?
A) Emine ve Erhan
B) Gülşen ve Hava
C) Süleyman ve Erhan
D) Gülşen ve Emine
E) Havva ve Süleyman

TYT/Sosyal Bilimler 8. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümů od rencileri aşağıdaki haritada gösterilen güzerganta gezi düzenlenmiş, bu bölgelerde bulunan doğal ve kültürel alanlar gezmişlerdir. Gezi sonrası Salih Hoca, öğrenci- lerinden gezi raporu istemistir. KUS NEYS NA Öğrencilerin raporlarında bulunan bazı bilgiler aşağıdaki gibidir. Emine Adana'da Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin deniz kıyısında biriktirme yaparak oluştur- dukları Çukurova Deltası'nı gördük. Süleyman: Ankara MTA Müzesinde bu bölgeden çıka- rılmış deniz ürünleri fosillerini gördük. Erhan: Nevşehir-Ürgüp'te akarsu aşındırması so- nucunda oluşmuş peribacalarını gördük. Gülşen: Kayseri'de orojenez etkisi ile kıvrlarak olu- şan Erciyes Dağı'nı gördük. Havva: Eskişehir-Ankara arasında akarsu biriktirme şekillerinden kirgibayırları gördük. VOX Buna göre, bu öğrencilerden hangilerinin raporların- da verdikleri bilgiler yanlıştır? A) Emine ve Erhan B) Gülşen ve Hava C) Süleyman ve Erhan D) Gülşen ve Emine E) Havva ve Süleyman

Cevap

Çözüm:tek tek bakalım.
G) Kayseri'de yer alan Erciyes Dağı Epirojenez
sonrası değil volkanik patlama sonrası oluşmuş
volkanik dağlara örnektir.
H) Kırgıbayır dediğimiz yeryüzü şekli Akarsu
biriktirmesi değil aşındırması sonucunda oluşan
yeryüzü şeklidir.
* Ankara Bölgesi'nin bulunduğu bölge geçmiş
jeolojik zamanlarda testits denizi dediğimiz derinliği
fazla olmayan bir denizken zaman içerisinde
kıtaların yükselmesi sonucu Deniz özelliğini
kaybederek kuruduğu için Geçmiş dönemde burada
yaşayan deniz canlılarını ait kabuklar Ankara'da
bulunmaktadır.
Cevap: B
*Sakın vazgeçme,iyi çalışmalar
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE