Soru:

poğal Sistemler 4. klim Bilgisi (Tekrar) TEST - 31 Aşağıda bazı merkezlerin maksimum, bağıl ve mut- lak nemleri ile bu merkezler

poğal Sistemler
4.
klim Bilgisi (Tekrar)
TEST - 31
Aşağıda bazı merkezlerin maksimum, bağıl ve mut-
lak nemleri ile bu merkezlerdeki yoğunlaşma miktar-
ları verilmiştir.
Maksimum Mutlak Bağil Yoğuşma
Merkez Nem (g/m3) Nem (g/m3) Nem (%) Miktarı (g)
1 30,4
10 32,89
II 17,32
10
57,3
9,42
10
100+ 0,58
IV 4,85
10
100+ 5,15
V 2,35
10
100+ 7,65
Yukarıda verilen merkezlerden sırasıyla hangi-
sinde bağıl nem en az, hangisinde düşen yağış
miktarı en fazladır? alade basing
A) I ve II B) II ve III C) Il ve IV
D) IV ve V E) I ve v
5.
or olan no
miktarının

poğal Sistemler 4. klim Bilgisi (Tekrar) TEST - 31 Aşağıda bazı merkezlerin maksimum, bağıl ve mut- lak nemleri ile bu merkezlerdeki yoğunlaşma miktar- ları verilmiştir. Maksimum Mutlak Bağil Yoğuşma Merkez Nem (g/m3) Nem (g/m3) Nem (%) Miktarı (g) 1 30,4 10 32,89 II 17,32 10 57,3 9,42 10 100+ 0,58 IV 4,85 10 100+ 5,15 V 2,35 10 100+ 7,65 Yukarıda verilen merkezlerden sırasıyla hangi- sinde bağıl nem en az, hangisinde düşen yağış miktarı en fazladır? alade basing A) I ve II B) II ve III C) Il ve IV D) IV ve V E) I ve v 5. or olan no miktarının

Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster