Soru:

feed orjale e SOSYAL BİLİML 18. Magmatik kayaçlar Fosiller 7 Deprem dalgaları IV Tortul kayaçlar Yukarıdakilerden hangileri, yer

feed
orjale e
SOSYAL BİLİML
18. Magmatik kayaçlar
Fosiller
7 Deprem dalgaları
IV Tortul kayaçlar
Yukarıdakilerden hangileri, yerkürenin iç yapısı
hakkında bilgi veren kanıtlar arasında sayılamaz
A) Yalnız
B) I ve III C) II ve
Dy ve tv E) III ve IV
19.
Yandaki topoğrafya
haritasında taratratan-
daki alüvyal topraklar

feed orjale e SOSYAL BİLİML 18. Magmatik kayaçlar Fosiller 7 Deprem dalgaları IV Tortul kayaçlar Yukarıdakilerden hangileri, yerkürenin iç yapısı hakkında bilgi veren kanıtlar arasında sayılamaz A) Yalnız B) I ve III C) II ve Dy ve tv E) III ve IV 19. Yandaki topoğrafya haritasında taratratan- daki alüvyal topraklar