Soru:

A A A 9. 11 Aşağıdaki görselde Hindistan levhası ile Avrasya levhasının yakınlaşması sonucu oluşan K kivrimli dağı gösterilmişti

A
A
A
9.
11
Aşağıdaki görselde Hindistan levhası ile Avrasya levhasının
yakınlaşması sonucu oluşan K kivrimli dağı gösterilmiştir.
Avrasya
levhası
Hindistan
levhası
Bu dağ aşağıdakilerden hangisidir?
A) And Dağları
B) Alp Dağları
C) Himalaya Dağları
D) Atlas Dağları
E) Zağros Dağları
10. Havadaki nem miktarının fazla olması aşırı ısınmayı ve so-
ğumayı engeller. Bu nedenle nemli bölgelerde sıcaklık fark-

A A A 9. 11 Aşağıdaki görselde Hindistan levhası ile Avrasya levhasının yakınlaşması sonucu oluşan K kivrimli dağı gösterilmiştir. Avrasya levhası Hindistan levhası Bu dağ aşağıdakilerden hangisidir? A) And Dağları B) Alp Dağları C) Himalaya Dağları D) Atlas Dağları E) Zağros Dağları 10. Havadaki nem miktarının fazla olması aşırı ısınmayı ve so- ğumayı engeller. Bu nedenle nemli bölgelerde sıcaklık fark-

Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster