Soru:

12. Türkiye'de öğle vakti, cisimlerin yere düşen gölgeleri daima kuzeyi gösterir. Buna göre, gölgenin düştüğü yönün yıl içinde s

12. Türkiye'de öğle vakti, cisimlerin yere düşen gölgeleri
daima kuzeyi gösterir.
Buna göre, gölgenin düştüğü yönün yıl içinde sa-
bit kalmaması için, Türkiye'nin aşağıdaki enlem-
lerden hangileri arasında yer alması gerekirdi?
A) 26°K - 42°K
B) 13°K -19°K
C) 25°G - 31°G D) 52°K - 58°K
E) 66°G - 72°G
13. Türkiye'de en uzun gündüz süresi 21 Haziran'da ya-

12. Türkiye'de öğle vakti, cisimlerin yere düşen gölgeleri daima kuzeyi gösterir. Buna göre, gölgenin düştüğü yönün yıl içinde sa- bit kalmaması için, Türkiye'nin aşağıdaki enlem- lerden hangileri arasında yer alması gerekirdi? A) 26°K - 42°K B) 13°K -19°K C) 25°G - 31°G D) 52°K - 58°K E) 66°G - 72°G 13. Türkiye'de en uzun gündüz süresi 21 Haziran'da ya-

Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
Soru
So
-
an
Are dolor in andelaren
ustaların kayman desteideyle bulgular
aramaktadir
olan Kayma Teorie e Pangea denilen
tek lotan parçalanma ve Wynimasi sonucu
bugikortalar olmustur
llorare dallolusumlar ya da compra
olaylardan hangisi levha taktonicle
ki

Coğrafya

Dünya'nın Yapısı ve Oluşum Süreci Soru Çözümü

Soru So - an Are dolor in andelaren ustaların kayman desteideyle bulgular aramaktadir olan Kayma Teorie e Pangea denilen tek lotan parçalanma ve Wynimasi sonucu bugikortalar olmustur llorare dallolusumlar ya da compra olaylardan hangisi levha taktonicle kilendirilemet? Bu bulgular arasında Buna göre ilan kita kenarlarinin girinti vecintarinin birbirine uyumlu olması Tektonik depremler Karstik sekiller C) Vollonik dabar D) Okyanus cukura Kara ve denizlerin dalle Benaer fortul tabakalan günümüzde fordi lotalarda oldugunu II. Iskandinavya yarımadasın her yıl yakini II. Kita kenarlarının birbirine uyumlu oldugunu IL Günümde benzer ilimlerin farih kitalarda gorilmesi Soru 12 Benzer ve aynı yaptal fosillere farklı atalarda rastlanmasi 1. Farkle Botnlarda kirim dalarına rastlanmasi Suru 6 Yer kabuſunu oluşturan levhalar sinirlarında deprem ve volanimanin görülme ihtimall daha yüksektir Buna göre haritada isaretlenen yerlerden hangisinde deprem ve volcanizmanin görülme ihtimali daha yüksektir? A). B) C) Dj IV EV Yerluabugunu oluşturan levhartanie aga dakilerden hangisinin dades paralel göstermez? Aye'nin törlemede bulgulardan hangisi ketaların kaymasi teorisini desteklemes? A) Yaln! B) Yalnu 11 Yalniz in Dive II Elivell bleilderden hangileeilutaların birbirinden aynida lant olarak gösterilebilir? Al Yalniz! u ve II C ve II D) Il ve IV Flil ve MM A) Tektonik depremlerin Volcanik faaliyetlerin C) Kaplıcalar DOrman alanlarinin E) Fay hatlannin Soru 2 Soru 13 Soru B Ver cabul younluklan ve bileşimleri birbirinden farichi ili tabakadan oluşur. Bunlardan biri; silisyum ve alüminyur bakımından zengin olan, krasal (granitik) kabuk adı da verilen ... tabakasıdır. Bu tabala karalarda kaliniken okyanusların altinda daha incedir. Digeri ise yum ve magnezyum bakarandan zengin olan, okyanusal (baraltik) kabul adı da verilen tabakasıdir. Yer kabuſunun üst katmanı olan tasallabuk. aprligina gore magmaya gömülmüş durumdadi Buna göre sadece biçimleri göz önüne alindida a abdall krtalardan hangal magmaya daha az gömülmüş vaziyettedir? Yapılan araştırmalar taların yapboz gibi birbirini tamamlayan parçalardan oluştuğunu göstermiştir. Bu parçalar manto Dzerinde hareket halindedirler te hareketlerin temel nedeni olarak adaldlerden hangisi gösterilir? A) Yer kabuğunun zayıf noktalarında volitanik faaliyetlerin görülmesi 3) Magmanın konveksiyonel akimlar seklinde Kuzey America Asya Afrika 01 Antarktika Okyanusya Verilen bilgideki I ve Il numaralı boşluklara yazılması gereken kavramlar sırasıyla bangl nenekte dobru verilmistir? A Sima - Manto Sal-Sima Levhaların manto tabakası üzerinde yükselip, alçalmas nord Yer kabulunun sert bir yapıda olması Dalis gekirdek Din cekirdek - Stal