Soru:

dadır. Ş- Jaki yerel 7. 1. Avustralya II. Grönland ç tanesio III. Asya Kıtası IV. Güney Amerika Kitası r ti Yukarıdaki karalarda

dadır.
Ş-
Jaki yerel
7.
1. Avustralya
II. Grönland
ç tanesio
III. Asya Kıtası
IV. Güney Amerika Kitası
r
ti
Yukarıdaki karalardan hangilerinin üzerinden doğu boylam-
A
ları gecmez?
B
A) I ve II
D) | vem
D) II ve IV
C) II ve III
Eve TV
> Zora
olaydan
8. Aşağıdaki grafikte beş farklı merkezin, aynı andaki yerel saatleri
ile bu merkezlerin üzerinde yer aldıkları enlemler gösterilmiştir.
LL
E
de Güns
Yerel saat
Enlem
Enlem
Yerel saat
en geri o
12.20
12.00
11.40
11.20
11.00
10.40
10.20
10.00
35°
30°
25°
20°
Doğu
uerel soa
batida
ito
ekuatora
en yakin
15°
en
olan
15.enlem
10°
5°
0°
en uzak,
35-enlem
12-
II
IV
V
IT
Merkezler
arolarn
Doğu
lamaz
04.2
ve 20
sinda o
Grafikteki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin ola-
rak söylenemez?
Ekvator'a en yakın olan merkez il' dir.
B) Yerel saati en ileri olan merkez I'dir.
C) En doğuda olan merkez ile en batıda olah merkez arasında
20 meridyen fark bulunmaktadır.
D) En batıda olan merkez III'tür.
E) Ekvator'a en yakın ve en uzak olan merkezler arasında, kuş
uçumu 2220 km uzaklık vardır.
cundur
39

dadır. Ş- Jaki yerel 7. 1. Avustralya II. Grönland ç tanesio III. Asya Kıtası IV. Güney Amerika Kitası r ti Yukarıdaki karalardan hangilerinin üzerinden doğu boylam- A ları gecmez? B A) I ve II D) | vem D) II ve IV C) II ve III Eve TV > Zora olaydan 8. Aşağıdaki grafikte beş farklı merkezin, aynı andaki yerel saatleri ile bu merkezlerin üzerinde yer aldıkları enlemler gösterilmiştir. LL E de Güns Yerel saat Enlem Enlem Yerel saat en geri o 12.20 12.00 11.40 11.20 11.00 10.40 10.20 10.00 35° 30° 25° 20° Doğu uerel soa batida ito ekuatora en yakin 15° en olan 15.enlem 10° 5° 0° en uzak, 35-enlem 12- II IV V IT Merkezler arolarn Doğu lamaz 04.2 ve 20 sinda o Grafikteki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesin ola- rak söylenemez? Ekvator'a en yakın olan merkez il' dir. B) Yerel saati en ileri olan merkez I'dir. C) En doğuda olan merkez ile en batıda olah merkez arasında 20 meridyen fark bulunmaktadır. D) En batıda olan merkez III'tür. E) Ekvator'a en yakın ve en uzak olan merkezler arasında, kuş uçumu 2220 km uzaklık vardır. cundur 39

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster