Soru:

Batı X Doğu Bati Doğu Y Yukarıdaki şekillerde 21 Mart tarihinde X ve Ymer- kezlerinde güneşin aynı andaki konumu gösterilmiş- ti

Batı
X
Doğu
Bati
Doğu
Y
Yukarıdaki şekillerde 21 Mart tarihinde X ve Ymer-
kezlerinde güneşin aynı andaki konumu gösterilmiş-
tir.
Buna göre merkezlerle ilgili aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?
X merkezi Batı Yarım Küre'de yer alır.
B) Y merkezinde gündüz süresi daha uzundur.
G) X merkezi başlangıç boylamına daha yakındır.
Y merkezi daha doğuda yer alır.
iki merkez arasındaki yerel saat farkı 6 saatten
fazladır.

Batı X Doğu Bati Doğu Y Yukarıdaki şekillerde 21 Mart tarihinde X ve Ymer- kezlerinde güneşin aynı andaki konumu gösterilmiş- tir. Buna göre merkezlerle ilgili aşağıdakilerden han- gisi doğrudur? X merkezi Batı Yarım Küre'de yer alır. B) Y merkezinde gündüz süresi daha uzundur. G) X merkezi başlangıç boylamına daha yakındır. Y merkezi daha doğuda yer alır. iki merkez arasındaki yerel saat farkı 6 saatten fazladır.

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster