Soru:

Aşağıdaki haritada bazı noktalar A, B ve C harfle- riyle gösterilmiştir. As Yengeco. Ekvator Oğlak D. Bu noktalardaki gece gündü

Aşağıdaki haritada bazı noktalar A, B ve C harfle-
riyle gösterilmiştir.
As
Yengeco.
Ekvator
Oğlak D.
Bu noktalardaki gece gündüz durumlarıyla il-
gili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
şılamaz?
A) A noktasında 21 Haziran tarihinde en uzun
gündüz yaşanır.
B) B noktasında gündüz uzunluğu yıl boyunca C
noktasından fazladır.
C) 21 Mart tarihinde A, B ve C noktalarında gece
ve gündüz süresi eşittir.
D) 21 Aralık tarihinde en uzun gündüz C noktasın-
da yaşanır.
E) A noktasında gece ve gündüz arasındaki süre
farkı B ve C noktalarından daha fazladır.

Aşağıdaki haritada bazı noktalar A, B ve C harfle- riyle gösterilmiştir. As Yengeco. Ekvator Oğlak D. Bu noktalardaki gece gündüz durumlarıyla il- gili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ula- şılamaz? A) A noktasında 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz yaşanır. B) B noktasında gündüz uzunluğu yıl boyunca C noktasından fazladır. C) 21 Mart tarihinde A, B ve C noktalarında gece ve gündüz süresi eşittir. D) 21 Aralık tarihinde en uzun gündüz C noktasın- da yaşanır. E) A noktasında gece ve gündüz arasındaki süre farkı B ve C noktalarından daha fazladır.

Cevap

iyi Günler
✓ A) 24 Haziran'da, kuzeye doğru gidildik.
e gündila süresi artar. A da en
uzun gündüzdür.
3 noktasında yel boyunca
gece-gündüz exittir, Ekvatordadir.
C'de 24 aralik günü, 8'den fazla
;
ſa 21 mart'ta, tüm dünyada gece-gün
düz eşittir.
'D) 21 Aralkta, güneye doğru gidil.
dikçe gündüz süresi arttığındten.
en uzun gündüz C'de olur
E) Ekvatora en uzak noktalarda
gündüz olur.
fork fazla olur.
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE