Soru:

97 21 Aralık 98 K 21 May 12 12 12 21 Haziran 22 Eylor 17 12 12 12 7 12 12 M Yukandaki tabloda bazı merkezlerin belli günlerdeki

97
21 Aralık
98
K
21 May
12
12
12
21 Haziran 22 Eylor
17
12
12
12
7
12
12
M
Yukandaki tabloda bazı merkezlerin belli günlerdeki gece
süreleri verilmiştir
Buna göre, merkezlerin dünya üzerinde bulundukları
yerler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olduğu söy-
lenebilir?
A)
90°
B
90
66° 391
66° 33
K
23° 27
0
23° 271
23° 27
10
23° 27'
66° 33
M
66° 33'
90°
90
c)
90°
D)
90°
66° 33
66° 33
23° 27'
0
23° 271
23°
27'
0
23° 271
M
66° 33
66° 33
90°
90°
E
E)
90°
66° 331
23° 271
0
23° 271
66° 33
90°

97 21 Aralık 98 K 21 May 12 12 12 21 Haziran 22 Eylor 17 12 12 12 7 12 12 M Yukandaki tabloda bazı merkezlerin belli günlerdeki gece süreleri verilmiştir Buna göre, merkezlerin dünya üzerinde bulundukları yerler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olduğu söy- lenebilir? A) 90° B 90 66° 391 66° 33 K 23° 27 0 23° 271 23° 27 10 23° 27' 66° 33 M 66° 33' 90° 90 c) 90° D) 90° 66° 33 66° 33 23° 27' 0 23° 271 23° 27' 0 23° 271 M 66° 33 66° 33 90° 90° E E) 90° 66° 331 23° 271 0 23° 271 66° 33 90°

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster