Soru:

12. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin mutlak konumundan dola- yı sahip olduğu özellikler ve bu özelliklerin oluşumunda etkili olan f

12. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin mutlak konumundan dola-
yı sahip olduğu özellikler ve bu özelliklerin oluşumunda
etkili olan faktörler verilmiştir.
I.
Karadeniz Bölgesi'nde
dağların kuzey yamaçlarının Bakı etkisi
güney yamaçlarından daha
sıcak olması
II.
Türkiye'nin güneyinden
kuzeyine doğru yer çeki-
minin artması
Kuzey Yarım
Küre'de olması
III.
Cisimlerin gölgelerinin yıl
boyunca kuzeye düşmesi
Başlangıç
Meridyeni'nin
doğusunda olması
Kuzey Yarım
IV. Kalıcı kar alt sinirinin
güneyden kuzeye doğru
azalması
Küre'de olması
Buna göre, tablodaki eşleştirmelerden hangileri yan-
lıştır?
A) I ve II
B) I ve III C) II ve III
D) I ve IV E) III ve IV

12. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin mutlak konumundan dola- yı sahip olduğu özellikler ve bu özelliklerin oluşumunda etkili olan faktörler verilmiştir. I. Karadeniz Bölgesi'nde dağların kuzey yamaçlarının Bakı etkisi güney yamaçlarından daha sıcak olması II. Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru yer çeki- minin artması Kuzey Yarım Küre'de olması III. Cisimlerin gölgelerinin yıl boyunca kuzeye düşmesi Başlangıç Meridyeni'nin doğusunda olması Kuzey Yarım IV. Kalıcı kar alt sinirinin güneyden kuzeye doğru azalması Küre'de olması Buna göre, tablodaki eşleştirmelerden hangileri yan- lıştır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I ve IV E) III ve IV

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster