Soru:

SUPARA Iklim özellikleri düşünüldüğünde yukarıda verilen yerlerden hangisi yıl içindeld en fazla yağışı kış mev- siminde alır? A

SUPARA
Iklim özellikleri düşünüldüğünde yukarıda verilen
yerlerden hangisi yıl içindeld en fazla yağışı kış mev-
siminde alır?
A) 1
B) II
C)
D) IV
E) V
8. Yeryüzündeki yüksek yerler sürekli aşınmakta, aşınds-
rilan bu malzemeler farklı bölgelere taşınmaktadır. Bu
malzemeler çakıl, kum, mil gibi isimlerle adlandirlir ve
bunlann geneline alüvyon denilir. Alüvyonlar akarsular
tarafından eğimin azaldığı yerlerde biriktirilir ve alüvyal
topraklar oluşur.
Buna göre bu topraklarla ilgili olarak;
1. Horizonları belirgindir.
II. Verimleri yüksektir.
III. Bulundukları yerin iklim özelliğini yansıtır.
IV. Delta ovalarında yaygındırlar.
özelliklerden hangileri doğrudur?
A) I ve il
B) Il ve IV
C) I vel
D) Il ve IV
E) il ve il
14

SUPARA Iklim özellikleri düşünüldüğünde yukarıda verilen yerlerden hangisi yıl içindeld en fazla yağışı kış mev- siminde alır? A) 1 B) II C) D) IV E) V 8. Yeryüzündeki yüksek yerler sürekli aşınmakta, aşınds- rilan bu malzemeler farklı bölgelere taşınmaktadır. Bu malzemeler çakıl, kum, mil gibi isimlerle adlandirlir ve bunlann geneline alüvyon denilir. Alüvyonlar akarsular tarafından eğimin azaldığı yerlerde biriktirilir ve alüvyal topraklar oluşur. Buna göre bu topraklarla ilgili olarak; 1. Horizonları belirgindir. II. Verimleri yüksektir. III. Bulundukları yerin iklim özelliğini yansıtır. IV. Delta ovalarında yaygındırlar. özelliklerden hangileri doğrudur? A) I ve il B) Il ve IV C) I vel D) Il ve IV E) il ve il 14

Dünya'da Topraklar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster