Soru:

SOSYAL BİLİMLER ası gösterilmiştir. 9. Yengeç Dönencesi Orta kuşağın yarı kurak iklim sahalarında, kireç taşla- rinin parçalanma

SOSYAL BİLİMLER
ası gösterilmiştir.
9.
Yengeç
Dönencesi
Orta kuşağın yarı kurak iklim sahalarında, kireç taşla-
rinin parçalanması ile karstik çukurlarda oluşan, demir
oksitçe zengin, kırmızı renkli verimsiz topraklardır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağıda-
kilerden hangisidir?
12. Önerme, sadece yargı bildio
Dolayısıyla her tümce önerr
Buna göre aşağıdakilerde
A) Laterit
B) Podzol
C) Kahverengi orman D) Terra rossa
E) Çernozyom
A) Saat kaç?
B) Keşke böyle davran
Hukukun bittiği yerd
D) Umarım mutlu olur
E) Yaşasın halkların
Oğlak Dönences
Kitası ile ilgili doğru
doğru gidildikçe yer-
10. Bir ülkede nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını gös-
teren grafikte son 20 yıl içinde 1 şekilden II. şekile
dönüşüm gerçekleşmiştir.
13. "Resmi işlerde has
gerekir." ifadesi, ço
doğrudur.
Bu parçada bir
aktadır.
yaş gruplan
yaş gruplan

SOSYAL BİLİMLER ası gösterilmiştir. 9. Yengeç Dönencesi Orta kuşağın yarı kurak iklim sahalarında, kireç taşla- rinin parçalanması ile karstik çukurlarda oluşan, demir oksitçe zengin, kırmızı renkli verimsiz topraklardır. Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağıda- kilerden hangisidir? 12. Önerme, sadece yargı bildio Dolayısıyla her tümce önerr Buna göre aşağıdakilerde A) Laterit B) Podzol C) Kahverengi orman D) Terra rossa E) Çernozyom A) Saat kaç? B) Keşke böyle davran Hukukun bittiği yerd D) Umarım mutlu olur E) Yaşasın halkların Oğlak Dönences Kitası ile ilgili doğru doğru gidildikçe yer- 10. Bir ülkede nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını gös- teren grafikte son 20 yıl içinde 1 şekilden II. şekile dönüşüm gerçekleşmiştir. 13. "Resmi işlerde has gerekir." ifadesi, ço doğrudur. Bu parçada bir aktadır. yaş gruplan yaş gruplan

Dünya'da Topraklar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster