Soru:

SOSYAL BİLİMLER 11 -0° Yukarıdaki haritada numaralarla taralı olarak göste- rilen yörelerde yaygın olarak görülen azonal (taşın-

SOSYAL BİLİMLER
11
-0°
Yukarıdaki haritada numaralarla taralı olarak göste-
rilen yörelerde yaygın olarak görülen azonal (taşın-
mış) topraklar aşağıdakilerin hangisinde doğru eş-
leştirilmiştir?
A)
B)
C)
1
Moren
1
Moren
1
Lös
Lös
II Alüvyal
10
Moren
III Alüvyal
III
Lös
III Alüvyal
D)
E)
1
Lös
1
Alüvyal
II
Lös
II Alüvyal
III Moren
III Moren
eig
Yannic

SOSYAL BİLİMLER 11 -0° Yukarıdaki haritada numaralarla taralı olarak göste- rilen yörelerde yaygın olarak görülen azonal (taşın- mış) topraklar aşağıdakilerin hangisinde doğru eş- leştirilmiştir? A) B) C) 1 Moren 1 Moren 1 Lös Lös II Alüvyal 10 Moren III Alüvyal III Lös III Alüvyal D) E) 1 Lös 1 Alüvyal II Lös II Alüvyal III Moren III Moren eig Yannic

Dünya'da Topraklar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster