Soru:

istatistikse kilerden hangisi olduğu söylenebilir? Muğla C) Diyarbakır A) Van E) Konya D) Zonguldak 10. Aşağıdaki haritada bazı

istatistikse
kilerden hangisi olduğu söylenebilir?
Muğla
C) Diyarbakır
A) Van
E) Konya
D) Zonguldak
10. Aşağıdaki haritada bazı noktalar numaralandırılarak veril-
miştir.
llo
IV
&
Ekvator
O III
Yeryüzü şekillerinin eğimi bir yerdeki toprak kalınlığını etki-
lemektedir. Eğimi fazla olan yamaçlarda ayrışan malzeme-
nin, dış kuvvetler tarafından taşınması daha kolay olduğun-
dan toprak ince bir yapıya sahipken, dolgu sahası niteliğin-
deki ova ve vadi tabanlarında toprak daha kalın yapıda olur.
Haritada gösterilen alanların eğim şartları dikkate alın-
dığında, hangi noktada toprak yapısının diğerlerine gö-
re daha ince olduğu söylenebilir?
III
D) IV
E) V
B) ||
A)
TYT DENEME - 2

istatistikse kilerden hangisi olduğu söylenebilir? Muğla C) Diyarbakır A) Van E) Konya D) Zonguldak 10. Aşağıdaki haritada bazı noktalar numaralandırılarak veril- miştir. llo IV & Ekvator O III Yeryüzü şekillerinin eğimi bir yerdeki toprak kalınlığını etki- lemektedir. Eğimi fazla olan yamaçlarda ayrışan malzeme- nin, dış kuvvetler tarafından taşınması daha kolay olduğun- dan toprak ince bir yapıya sahipken, dolgu sahası niteliğin- deki ova ve vadi tabanlarında toprak daha kalın yapıda olur. Haritada gösterilen alanların eğim şartları dikkate alın- dığında, hangi noktada toprak yapısının diğerlerine gö- re daha ince olduğu söylenebilir? III D) IV E) V B) || A) TYT DENEME - 2