Soru:

gın oluşumunu etkile- Yukarıdakilerde n faktörlerden değildir? B) I ve 111 c) II ve 111 E) III ve IV All ve // D) II ve IV 8 i 6

gın oluşumunu etkile-
Yukarıdakilerde
n faktörlerden değildir?
B) I ve 111
c) II ve 111
E) III ve IV
All ve //
D) II ve IV
8
i
6
İklim ve bitki örtüsünün dağılışıyla genel olarak uyum-
ludur.
Bütün horizonlar bulunmaktadır.
Anakayanın ayrışmasıyla oluşmuştur.
Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak türlerine aşağı-
dakilerden hangisi örnek gösterilemez?
A) Kırmızı Akdeniz toprakları
B) Kolüvya topraklar
C) Podzol topraklar
D) Çernozyom topraklar
E) Laterit topraklar

gın oluşumunu etkile- Yukarıdakilerde n faktörlerden değildir? B) I ve 111 c) II ve 111 E) III ve IV All ve // D) II ve IV 8 i 6 İklim ve bitki örtüsünün dağılışıyla genel olarak uyum- ludur. Bütün horizonlar bulunmaktadır. Anakayanın ayrışmasıyla oluşmuştur. Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak türlerine aşağı- dakilerden hangisi örnek gösterilemez? A) Kırmızı Akdeniz toprakları B) Kolüvya topraklar C) Podzol topraklar D) Çernozyom topraklar E) Laterit topraklar