Soru:

17. Aşağıdaki görselde toprak oluşum sürecinde etkili olan faktörler verilmiştir. Ana Materyal (Kayalar, Mineraller) iklim (Yağı

17. Aşağıdaki görselde toprak oluşum sürecinde etkili olan faktörler verilmiştir.
Ana Materyal
(Kayalar, Mineraller)
iklim
(Yağış, Sıcaklık, Rüzgar)
Organizma
(Bitkiler. Hayvanlar ve Diğer Canlılar)
Topoğrafya
(Yükseklik, Eğim)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi topoğrafya etkisi ile açıklanabilir?
A) Kalkerli yapıya sahip arazilerde toprakların kırmızı renkli olması
B) Dağların eteklerinde toprak kalınlığının yamaçlarına göre fazla olması
C) Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde toprak oluşumunun kurak bölgelere göre daha hızlı olması
D) 1 cm kalınlığında toprak tabakasının oluşumu için en az 100 yıla ihtiyaç duyulması
E) Kolay ayrışabilen kayaçlar üzerinde toprak oluşumu dirençli yapıdaki kayaçlara göre daha kolay olması

17. Aşağıdaki görselde toprak oluşum sürecinde etkili olan faktörler verilmiştir. Ana Materyal (Kayalar, Mineraller) iklim (Yağış, Sıcaklık, Rüzgar) Organizma (Bitkiler. Hayvanlar ve Diğer Canlılar) Topoğrafya (Yükseklik, Eğim) Buna göre aşağıdakilerden hangisi topoğrafya etkisi ile açıklanabilir? A) Kalkerli yapıya sahip arazilerde toprakların kırmızı renkli olması B) Dağların eteklerinde toprak kalınlığının yamaçlarına göre fazla olması C) Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde toprak oluşumunun kurak bölgelere göre daha hızlı olması D) 1 cm kalınlığında toprak tabakasının oluşumu için en az 100 yıla ihtiyaç duyulması E) Kolay ayrışabilen kayaçlar üzerinde toprak oluşumu dirençli yapıdaki kayaçlara göre daha kolay olması

Dünya'da Topraklar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster