Soru:

KAMP DENEMELER COĞRAFYA TESTİ 19. WW 16. Akımın yüksek olduğu dönemlerde akarsular iri materyalleri biriktirirken, akımın düşük

KAMP
DENEMELER
COĞRAFYA TESTİ
19.
WW
16. Akımın yüksek olduğu dönemlerde akarsular iri materyalleri
biriktirirken, akımın düşük olduğu dönemlerde ince materyal-
leri biriktirirler.
Kiş
Yu
ra
İlkbahar
Sonbahar
Yaz
OO
Buna göre, yukarıda bir yıl içerisinde biriktirme kesiti ör-
neği gösterilmiş olan akarsu aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?
C) Seyhan
A) Amazon
B) Thames
E) Kongo
D) Ganj
17. Kalker (kireç taşı), jips (alçı taşı), kaya tuzu, dolomit ve tebeş
inn bayarlann bulunduğu alanlarda gör

KAMP DENEMELER COĞRAFYA TESTİ 19. WW 16. Akımın yüksek olduğu dönemlerde akarsular iri materyalleri biriktirirken, akımın düşük olduğu dönemlerde ince materyal- leri biriktirirler. Kiş Yu ra İlkbahar Sonbahar Yaz OO Buna göre, yukarıda bir yıl içerisinde biriktirme kesiti ör- neği gösterilmiş olan akarsu aşağıdakilerden hangisi ola- bilir? C) Seyhan A) Amazon B) Thames E) Kongo D) Ganj 17. Kalker (kireç taşı), jips (alçı taşı), kaya tuzu, dolomit ve tebeş inn bayarlann bulunduğu alanlarda gör