Soru:

denizlerden top- A) Ate B) Te C) Ni D'S E) A 4. çinde yaşadığı " adı da verilir. vidrosfer ve bi- hangileri li- Tar 6. kore Doğa

denizlerden top-
A) Ate
B) Te
C) Ni
D'S
E) A
4.
çinde yaşadığı
" adı da verilir.
vidrosfer ve bi-
hangileri li-
Tar
6.
kore
Doğayı oluşturan dört temel ortam denil-
diği zaman sular, atmosfer, canlılar ve yer
kabuğu (taş küre) akla gelmektedir. Su kü-
renin bu ortamlar içerisinde önemli bir yeri
vardır. Dünya'nın %71'inin sularla kaplı
olması ile insan vücudunun %70'e yakını-
nin sudan meydana gelmesi de ilginç bir
benzerliktir. Ancak yeryüzündeki suların
tamamı insan tarafından doğrudan kullanı-
labilecek nitelikte değildir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Suların büyük bölümünün Güney Ya-
rim Küre'de bulunması
B) Suların içinde mikrobik maddelerin ol-
masi
C) Yeryüzündeki suların büyük bölümü-
nün tuzlu olması
D) Yeryüzündeki suların daha çok vahşi
hayvanlar tarafından istila edilmiş ol-
masi
E) Günümüzdeki teknolojik imkânların
kirli suları arıtmaya yetmemesi

denizlerden top- A) Ate B) Te C) Ni D'S E) A 4. çinde yaşadığı " adı da verilir. vidrosfer ve bi- hangileri li- Tar 6. kore Doğayı oluşturan dört temel ortam denil- diği zaman sular, atmosfer, canlılar ve yer kabuğu (taş küre) akla gelmektedir. Su kü- renin bu ortamlar içerisinde önemli bir yeri vardır. Dünya'nın %71'inin sularla kaplı olması ile insan vücudunun %70'e yakını- nin sudan meydana gelmesi de ilginç bir benzerliktir. Ancak yeryüzündeki suların tamamı insan tarafından doğrudan kullanı- labilecek nitelikte değildir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakiler- den hangisidir? A) Suların büyük bölümünün Güney Ya- rim Küre'de bulunması B) Suların içinde mikrobik maddelerin ol- masi C) Yeryüzündeki suların büyük bölümü- nün tuzlu olması D) Yeryüzündeki suların daha çok vahşi hayvanlar tarafından istila edilmiş ol- masi E) Günümüzdeki teknolojik imkânların kirli suları arıtmaya yetmemesi

Dünya'da Su Kaynakları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster