Soru:

4. I. Yuvarlanma faaliyeti yaparak taşıma II. Küçük boyuttaki malzemeleri asılı olarak taşıma III. Eriyebilen kayaçları çözündür

4. I. Yuvarlanma faaliyeti yaparak taşıma
II. Küçük boyuttaki malzemeleri asılı olarak
taşıma
III. Eriyebilen kayaçları çözündürerek taşıma
VIV. Eğimin azaldığı yerde yatak genişliğine
bağlı olarak taşıma
Yukarıda verilenlerden hangileri akarsula-
rin taşıma şekillerinden sayılmaz?
A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

4. I. Yuvarlanma faaliyeti yaparak taşıma II. Küçük boyuttaki malzemeleri asılı olarak taşıma III. Eriyebilen kayaçları çözündürerek taşıma VIV. Eğimin azaldığı yerde yatak genişliğine bağlı olarak taşıma Yukarıda verilenlerden hangileri akarsula- rin taşıma şekillerinden sayılmaz? A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Dünya'da Su Kaynakları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster