Soru:

3. Karstik göller: Kalker, kaya tuzu ve jips gibi suda kolay çözünebilen kayaçların bulunduğu sahalarda karstik çözünmeler ile o

3. Karstik göller: Kalker, kaya tuzu ve jips gibi suda
kolay çözünebilen kayaçların bulunduğu sahalarda
karstik çözünmeler ile oluşan çukurların sularla
dolması sonucu oluşur.
*Bu göllerin bulunduğu ülkelere .....
örnek olarak verilebilir.
*
ve

3. Karstik göller: Kalker, kaya tuzu ve jips gibi suda kolay çözünebilen kayaçların bulunduğu sahalarda karstik çözünmeler ile oluşan çukurların sularla dolması sonucu oluşur. *Bu göllerin bulunduğu ülkelere ..... örnek olarak verilebilir. * ve