Soru:

Bu değişime bağlı olarak topoğrafya haritaların- da aşağıdakilerden hangisi gözlenemez? A) Göl sayısının farklılığı B) Olaşım ağ

Bu değişime bağlı olarak topoğrafya haritaların-
da aşağıdakilerden hangisi gözlenemez?
A) Göl sayısının farklılığı
B) Olaşım ağının değişmesi
Taşkına uğrayan alanların değişmesi
hD) Kentsel alanlardaki farklılaşma
E) Bitki örtüsündeki farklılaşma
27. Erozyona sebep olan faktör ve etkisini gösteren
aşağıdaki örnek olay eşleşmelerinden hangisi
yanlıştır?
Sebep olan faktör
Örnek olay
A) Yer şekillerinin Toprağın yamaç boyun-
engebeli ve ca taşınması
eğimli olmas
shid B) Yanlış arazi anh Uygun olmayan alanla-
-muone kullanımı rin tarıma açılması
-Uno C) İklim elemanlari-Sağanak yağışlarla
- sinsan nin etkisi en toprağın taşınması
-ulud D) Doğal bitki örtü- Meralarda aşırı hayvan
Uvroob sünün tahribi otlatılması
UVUD
) Ana materyalin Volkanik sahalarda daha
in etkisi
az erozyon görülmesi
Pronto
-
28. Felsefe sorularla doğar, büyür, gelişir. Ancak felsefi
soru diğer sorulardan farklıdır. Felsefe, olanla ye-
tinmez. Bu yüzden insan ve zihnini sürekli arayışa
.
sürükler. Bu eylemle de yaşamı, varlığı, bilgiyi ve
değerleri daha da anlamlı bir hâle getirmeyi amaç.
lamaktadır. Belki de bu yüzden olacak ki her insan
kendini tanımaya ve bilmeye başladığı ilk günden iti-
baren "Ben kimim, neyim ve ne olacağım?", "Evren
nedir?", "Dünya nedir?", "Doğru nedir?", "Güzel ne-
dir?", "Adalet nedir?" veya "Eşitlik nedir?" gibi birçok

Bu değişime bağlı olarak topoğrafya haritaların- da aşağıdakilerden hangisi gözlenemez? A) Göl sayısının farklılığı B) Olaşım ağının değişmesi Taşkına uğrayan alanların değişmesi hD) Kentsel alanlardaki farklılaşma E) Bitki örtüsündeki farklılaşma 27. Erozyona sebep olan faktör ve etkisini gösteren aşağıdaki örnek olay eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? Sebep olan faktör Örnek olay A) Yer şekillerinin Toprağın yamaç boyun- engebeli ve ca taşınması eğimli olmas shid B) Yanlış arazi anh Uygun olmayan alanla- -muone kullanımı rin tarıma açılması -Uno C) İklim elemanlari-Sağanak yağışlarla - sinsan nin etkisi en toprağın taşınması -ulud D) Doğal bitki örtü- Meralarda aşırı hayvan Uvroob sünün tahribi otlatılması UVUD ) Ana materyalin Volkanik sahalarda daha in etkisi az erozyon görülmesi Pronto - 28. Felsefe sorularla doğar, büyür, gelişir. Ancak felsefi soru diğer sorulardan farklıdır. Felsefe, olanla ye- tinmez. Bu yüzden insan ve zihnini sürekli arayışa . sürükler. Bu eylemle de yaşamı, varlığı, bilgiyi ve değerleri daha da anlamlı bir hâle getirmeyi amaç. lamaktadır. Belki de bu yüzden olacak ki her insan kendini tanımaya ve bilmeye başladığı ilk günden iti- baren "Ben kimim, neyim ve ne olacağım?", "Evren nedir?", "Dünya nedir?", "Doğru nedir?", "Güzel ne- dir?", "Adalet nedir?" veya "Eşitlik nedir?" gibi birçok

Dünyada Bitkiler ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
AAA
SOSYAL BİLİMLER
TYT
DENEME SINAUI
8.
Aşağıda bazı bitki örtüleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.
10.
A: Orta kuşaktaki yaprak döken ormanların tahribi
sonucu ortaya çıkar. Yalancı maki denir.
Dünyada nüfus kitalann belirli alanlannda çok yoğunken
beli

Coğrafya

Dünyada Bitkiler Soru Çözümü

AAA SOSYAL BİLİMLER TYT DENEME SINAUI 8. Aşağıda bazı bitki örtüleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. 10. A: Orta kuşaktaki yaprak döken ormanların tahribi sonucu ortaya çıkar. Yalancı maki denir. Dünyada nüfus kitalann belirli alanlannda çok yoğunken belirli alanlannda çok seyrektir. !!! B: 10-20 enlemleri arasında görülür. Yazın yeşil, kışın kuruyan yüksek boylu otlardır. C: Kuraklığa uyum sağlamış bitkilerdir. Bünye- lerinde su depolarlar. Küçük yapraklı ve dikenlidir. Buna göre, haritada numaralanmış yerlerden hangisi bulunduğu kıtanın seyrek nüfuslu yerlerine örnek oluşturmaz? III A) B) 11 C) III D) IV E) V Buna göre, özellikleri verilen bitki örtüleri haritada gösterilen yerlerin hangilerinde görülür? A B C 1 11 III A) B) III 11 1 C) III 1 11 III D = 1 E) 1 III II 11. Sofistler, ilk Çağ doğa filozoflarının Arkhe problemindeki gerçeklik anlayışına karşı çıkarak evrende var olan her şeyin görünen şekliyle açıklanabileceğini kabul etmiş- lerdir. Gerçeklik duyu algısına göre elde edilirken algi da kişiden kişiye göre değişir. Bundan dolayı genelgeçer bir doğru olamaz. 9. Göçler bazı yerlerde nüfusun azalmasına, bazı yerlerde artmasına neden olur. Göçlerle nüfusu azalan bir yerde aşağıda verilenlerden hangisi ortaya çıkmaz? A) Kamu yatırımları kullanılamaz hale gelir. B) Tarımsal üretimde azalmalar olur. C) Sosyal ve kültürel çeşitlilik artar. D) Boş kalan tarım arazileri erozyona uğrar. E) İş gücü açığı ortaya çıkar. Bu parçadan hareketle sofistlerle ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? A) Bilgi konusunda rölativizmi savunurlar. B) Doğru bilgi mümkün değildir. C) Bilgi sonradan kazanılır. D) Mutlak varlık yoktur. E) Bilgi herkes için geçerli değildir. Diğer Sayfaya Geçiniz. 13 TYT KDS-6/B SERİSİ