Soru:

Bir botanik bilimci aşağıdaki haritada belirtilen yol boyun- ca gözlemler yapmıştır. Birçok bitki türü ile karşılaştığı hâlde ar

Bir botanik bilimci aşağıdaki haritada belirtilen yol boyun-
ca gözlemler yapmıştır. Birçok bitki türü ile karşılaştığı
hâlde aradığı bitkiyi bulamamış ve bu bitki için doğru
bölgede olmadığına karar vermiştir.
Mlin
Buna göre bu bitki aşağıdaki bitki türlerinden han-
gisi olabilir?
A) Savan
B) Orman
C) Bozkır
D) Çaying
E) Maki
r
A

Bir botanik bilimci aşağıdaki haritada belirtilen yol boyun- ca gözlemler yapmıştır. Birçok bitki türü ile karşılaştığı hâlde aradığı bitkiyi bulamamış ve bu bitki için doğru bölgede olmadığına karar vermiştir. Mlin Buna göre bu bitki aşağıdaki bitki türlerinden han- gisi olabilir? A) Savan B) Orman C) Bozkır D) Çaying E) Maki r A