Soru:

aşağı- usur? in ola- liştır? B) 2 A) 1 20 18. iğne yapraklı ormanlar, sick onderaan - şük olduğu nemli bölgelerde görülür. Ekvat

aşağı-
usur?
in ola-
liştır?
B) 2
A) 1
20
18. iğne yapraklı ormanlar, sick onderaan -
şük olduğu nemli bölgelerde görülür.
Ekvator
10
Buna göre, haritada numaralandınlan bölgelerin
hangilerinde iğne yapraklı ormanlann yaygın ol-
ması beklenir?
A) I ve II
B) I ve III C) Il ve III
D) II ve IV E lI ve I

aşağı- usur? in ola- liştır? B) 2 A) 1 20 18. iğne yapraklı ormanlar, sick onderaan - şük olduğu nemli bölgelerde görülür. Ekvator 10 Buna göre, haritada numaralandınlan bölgelerin hangilerinde iğne yapraklı ormanlann yaygın ol- ması beklenir? A) I ve II B) I ve III C) Il ve III D) II ve IV E lI ve I