Soru:

stur? Ill. Siyasi amaçana kurulduğu Dünya'daki petrol ve doğal gaz rerervlerinin tu hip olduğu yargılarından hang lerine ulaşıla

stur?
Ill. Siyasi amaçana kurulduğu
Dünya'daki petrol ve doğal gaz rerervlerinin tu
hip olduğu
yargılarından hang lerine ulaşılabilir?
Avell
B) I ve 1
#stha
Dil ve MV
El lll ve W
8
T.G. AYT-3 (1.Dönem Sonu Deg.
VINER
38. Cografi kesitlere kadar sadece Avrupa'yı kapsayan Batu Kulturu
daha sonra Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda elçine al
rak dünyanın diger kultur bölgelerini etkilemiştir. Yeni Don
yaya yapılan gogler sonucu Akdeniz Avrupas Latin Amerika'ya
Kuzeybatı Avrupa ise Kurey Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda
gibi bölgelere ticaret ve sömürgecilik faaliyetleri ile kendi ko
türlerini yaymiştir
Bu kültürel yayılmanın,
In
en
yerli kultorterin değişerek zamanla yok olması
IL Avrupa'ya çok uzak olan bölgelerde kulturel ögelerin ben
zerlik göstermes
III. kültür bölgesini oluşturan tüm alkelerde aynı dilin konu
sulmasi
durumlarından bangiderine neden olduğu savunulamaz?
A) Yalniz
B) Yalnız it
C) Yalniz til
Divell
E) !, il ve il
EW
39. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede kuraklığın uzun yıllar bo-

stur? Ill. Siyasi amaçana kurulduğu Dünya'daki petrol ve doğal gaz rerervlerinin tu hip olduğu yargılarından hang lerine ulaşılabilir? Avell B) I ve 1 #stha Dil ve MV El lll ve W 8 T.G. AYT-3 (1.Dönem Sonu Deg. VINER 38. Cografi kesitlere kadar sadece Avrupa'yı kapsayan Batu Kulturu daha sonra Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda elçine al rak dünyanın diger kultur bölgelerini etkilemiştir. Yeni Don yaya yapılan gogler sonucu Akdeniz Avrupas Latin Amerika'ya Kuzeybatı Avrupa ise Kurey Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda gibi bölgelere ticaret ve sömürgecilik faaliyetleri ile kendi ko türlerini yaymiştir Bu kültürel yayılmanın, In en yerli kultorterin değişerek zamanla yok olması IL Avrupa'ya çok uzak olan bölgelerde kulturel ögelerin ben zerlik göstermes III. kültür bölgesini oluşturan tüm alkelerde aynı dilin konu sulmasi durumlarından bangiderine neden olduğu savunulamaz? A) Yalniz B) Yalnız it C) Yalniz til Divell E) !, il ve il EW 39. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede kuraklığın uzun yıllar bo-

Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster