Soru:

SOSYAL BİL B B B O To. Bağımlı nüfus değerinin, ekonomik olarak üretken nüfus olan 15-65 yaş grubundaki nüfusa bölünmesiyle elde

SOSYAL BİL
B B B
O
To. Bağımlı nüfus değerinin, ekonomik olarak
üretken nüfus olan 15-65 yaş grubundaki nüfusa
bölünmesiyle elde edilen orana, yaş bağımlılık
oranı denir. Özellikle 0-14 yaş grubunun fazla
olduğu ülkelerde yaş bağımlılık oranı yüksektir.
Ülke
İtalya
Portekiz
Yaş Bağımlılık Oranı (%)
60
55
116
Nijerya -
Meksika
54
58
Misir
Buna göre, yukarıdaki tabloda yaş bağımlılık
oranı verilen ülkelerden hangisinin cocuk
nüfus oranı en yüksektir?
A) İtalya
B) Portekiz C) Nijerya
D) Meksika
E) Misir

SOSYAL BİL B B B O To. Bağımlı nüfus değerinin, ekonomik olarak üretken nüfus olan 15-65 yaş grubundaki nüfusa bölünmesiyle elde edilen orana, yaş bağımlılık oranı denir. Özellikle 0-14 yaş grubunun fazla olduğu ülkelerde yaş bağımlılık oranı yüksektir. Ülke İtalya Portekiz Yaş Bağımlılık Oranı (%) 60 55 116 Nijerya - Meksika 54 58 Misir Buna göre, yukarıdaki tabloda yaş bağımlılık oranı verilen ülkelerden hangisinin cocuk nüfus oranı en yüksektir? A) İtalya B) Portekiz C) Nijerya D) Meksika E) Misir

Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster