Soru:

20. Bir bölgede yaşayan nüfusun bölge yüz ölçümüne bölünmesiyle bölgenin aritme- tik nüfus yoğunluğu, bölgede yaşayan nüfusun bö

20. Bir bölgede yaşayan nüfusun bölge yüz
ölçümüne bölünmesiyle bölgenin aritme-
tik nüfus yoğunluğu, bölgede yaşayan
nüfusun bölgedeki tarım alanlarına bö-
lünmesiyle de bölgenin fizyolojik nüfus
yoğunluğu elde edilir.
Aşağıdaki tabloda beş bölgenin aritmetik
ve fizyolojik nüfus yoğunlukları verilmiştir.
taşi-
arin-
Bölge
Türki-
|
Aritmetik nüfus Fizyolojik nüfus
yoğunluğu
yoğunluğu
64
80
97
101
100
170
den
II
rsek
dir?
IV
70
220
V
157
83
Yukarıdaki bilgilere göre hangi bölge-
de tarım alanlarmuroranı en azdır?
C) III
A)
B) II
(
IV
EV

20. Bir bölgede yaşayan nüfusun bölge yüz ölçümüne bölünmesiyle bölgenin aritme- tik nüfus yoğunluğu, bölgede yaşayan nüfusun bölgedeki tarım alanlarına bö- lünmesiyle de bölgenin fizyolojik nüfus yoğunluğu elde edilir. Aşağıdaki tabloda beş bölgenin aritmetik ve fizyolojik nüfus yoğunlukları verilmiştir. taşi- arin- Bölge Türki- | Aritmetik nüfus Fizyolojik nüfus yoğunluğu yoğunluğu 64 80 97 101 100 170 den II rsek dir? IV 70 220 V 157 83 Yukarıdaki bilgilere göre hangi bölge- de tarım alanlarmuroranı en azdır? C) III A) B) II ( IV EV

Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster