Soru:

Bende Aşağıda bir bölgeye ait topoğrafya haritası verilmiştir. God -1100 1050 / 1/250.000 Haritadan hareketle aşağıdakilerden ha

Bende
Aşağıda bir bölgeye ait topoğrafya haritası verilmiştir.
God
-1100
1050 /
1/250.000
Haritadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?
A) Bölgenin kuzeydoğu kesiminde eğim artmaktadır.
B) Bölgenin en yüksek yeri 1200 metredir.
Azohips eğrileri 25 metre aralıklarla çizilmiştir.
Gölün tabanı 1175 metrenin altındadır.
E) Bölgenin güneyinde yükselti en azdır.

Bende Aşağıda bir bölgeye ait topoğrafya haritası verilmiştir. God -1100 1050 / 1/250.000 Haritadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ula- şılamaz? A) Bölgenin kuzeydoğu kesiminde eğim artmaktadır. B) Bölgenin en yüksek yeri 1200 metredir. Azohips eğrileri 25 metre aralıklarla çizilmiştir. Gölün tabanı 1175 metrenin altındadır. E) Bölgenin güneyinde yükselti en azdır.