Soru:

7. Ülkemizde ve dünyada sel ve taşkın olayının afete dönüşmesi doğal etken ve insan faaliyetleri ile doğrudan ilişkilidir. Özell

7.
Ülkemizde ve dünyada sel ve taşkın olayının afete
dönüşmesi doğal etken ve insan faaliyetleri ile
doğrudan ilişkilidir. Özellikle altyapı yetersizliği,
bitki örtüsünün tahrip edilmesi, çarpık kentleşme,
hızlı nüfus artışı bu afetin ortaya çıkmasındaki
temel etkenlerdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de
sel ve taşkın riskinin azaltılmasında uygulana-
cak önlemlerden biri değildir?
A) Riskin olduğu akarsular üzerinde baraj inşası
B) Akarsu yataklarında islah çalışmaları
C) Ağaçlandırma faaliyetinin arttırılması
D) Kurumuş eski dere yataklarının doldurulması
E) Akarsu kenarlarında yapay setlerin inşası

7. Ülkemizde ve dünyada sel ve taşkın olayının afete dönüşmesi doğal etken ve insan faaliyetleri ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle altyapı yetersizliği, bitki örtüsünün tahrip edilmesi, çarpık kentleşme, hızlı nüfus artışı bu afetin ortaya çıkmasındaki temel etkenlerdir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sel ve taşkın riskinin azaltılmasında uygulana- cak önlemlerden biri değildir? A) Riskin olduğu akarsular üzerinde baraj inşası B) Akarsu yataklarında islah çalışmaları C) Ağaçlandırma faaliyetinin arttırılması D) Kurumuş eski dere yataklarının doldurulması E) Akarsu kenarlarında yapay setlerin inşası