Soru:

ların boz Bu SO Erozyon, günümüz lardan biridir. Bir yerde toprak erozyonunun afet boyutuna ulaş- ması aşağıdakilerden hangisine

ların
boz
Bu
SO
Erozyon, günümüz
lardan biridir.
Bir yerde toprak erozyonunun afet boyutuna ulaş-
ması aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A) Ormanlık alanların tarıma açılması
By Meralarda aşırı otlatma yapılması
C) Tarım topraklarının nadasa bırakılması
D) Tarım arazilerinin eğim yönüne paralel sürülmesi
E) Eğimli yamaçlarda taraçalar açılması
A)
B)
11.
8. Türkiye ekonomisine en büyük zararı veren dep-
remlerden biri 1999 Gölcük Depremi'dir. 133 binin
üzerinde bina hasar görmüş ve 20 bine yakın va-
tandaşımız hayatını kaybetmiştir.
IV
VU
AYDIN YAYINLARI
Buna göre, yukarıdaki haritada işaretlenmiş ta-
ralı alanlardan hangisinde yaşanacak bir dep-
remin büyük can ve mal kaybına neden olacağı
söylenemez?
A)
B) 11
C) III
D) IV EV
9. t. Volkanik patlama
II. Erozyon
III. Çığ
IV. Sel ve taşkın

ların boz Bu SO Erozyon, günümüz lardan biridir. Bir yerde toprak erozyonunun afet boyutuna ulaş- ması aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? A) Ormanlık alanların tarıma açılması By Meralarda aşırı otlatma yapılması C) Tarım topraklarının nadasa bırakılması D) Tarım arazilerinin eğim yönüne paralel sürülmesi E) Eğimli yamaçlarda taraçalar açılması A) B) 11. 8. Türkiye ekonomisine en büyük zararı veren dep- remlerden biri 1999 Gölcük Depremi'dir. 133 binin üzerinde bina hasar görmüş ve 20 bine yakın va- tandaşımız hayatını kaybetmiştir. IV VU AYDIN YAYINLARI Buna göre, yukarıdaki haritada işaretlenmiş ta- ralı alanlardan hangisinde yaşanacak bir dep- remin büyük can ve mal kaybına neden olacağı söylenemez? A) B) 11 C) III D) IV EV 9. t. Volkanik patlama II. Erozyon III. Çığ IV. Sel ve taşkın

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster