Soru:

B) Türki yun- mind C) Kiyi Bölü gin- D) Ger rirle zenli E) Ka ğu (ya- aki- 5. • Yer şekillerini biçimlendiren en önemli dış kuvv

B) Türki
yun-
mind
C) Kiyi
Bölü
gin-
D) Ger
rirle
zenli
E) Ka
ğu
(ya-
aki-
5. • Yer şekillerini biçimlendiren en önemli dış
kuvvet, akarsulardır.
Dağların yüksek kısımları hariç, buzullara
ve buzulların meydana getirdiği yer şekil-
lerine rastlanmaz.
Kıyıların şekillenmesinde, birinci derecede
kıyının gerisindeki iklim ve bitki örtüsü et-
kilidir.
Kaya tuzu, jips ve kalker gibi kayaçların
yaygın olduğu yörelerde karstik sekiller
görülür.
Türkiye'de rüzgârların meydana getirdiği
yer şekillerine az rastlanır.
Türkiye'de, dış kuvvetler ve oluşturdukları
şekillerin genel özellikleri hakkında verilen
yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
8.
kçi-
azla
Dj 4
E) 5
C) 3
B) 2
A) 1
H

B) Türki yun- mind C) Kiyi Bölü gin- D) Ger rirle zenli E) Ka ğu (ya- aki- 5. • Yer şekillerini biçimlendiren en önemli dış kuvvet, akarsulardır. Dağların yüksek kısımları hariç, buzullara ve buzulların meydana getirdiği yer şekil- lerine rastlanmaz. Kıyıların şekillenmesinde, birinci derecede kıyının gerisindeki iklim ve bitki örtüsü et- kilidir. Kaya tuzu, jips ve kalker gibi kayaçların yaygın olduğu yörelerde karstik sekiller görülür. Türkiye'de rüzgârların meydana getirdiği yer şekillerine az rastlanır. Türkiye'de, dış kuvvetler ve oluşturdukları şekillerin genel özellikleri hakkında verilen yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur? 8. kçi- azla Dj 4 E) 5 C) 3 B) 2 A) 1 H

Cevap

ir.
.
oli
C) Kiyike
Bölüm
D) Genell
ler,
E) Karad
ſu ka
.
2-
I-
.
2. • • Yer şekillerini biçimlendiren en önemli diş
kuvvet. Pkarsulardir.
Dağların yüksek kısımları hariç, buzullara
ve bu ille in meydana getirdiği yer şekil-
lerine rastlanmaz.
Kıyıların ştaller mesinde, birinci derecede
kiyinin gerisinde iklim ve bitki örtüsü et-
kilidir.
Kaya tuzu, jips ve kalker gibi kayaçların yay-
gin olduğu yörerde karstik sekiller görü-
lür. V
Türkiye'de rüzgârların meydana getirdiği
yer şekillerir e 2 rastlanır.
Türkiye'de, dış kuvvetler ve oluşturdukları
şekillerin genel özellikleri hakkında verilen
yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
C) 3 D) 4 E) 5
2.
K-
PI
ol-
P
B) 2
Haritad
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE