Soru:

. Aşağıdaki görsellerin belirtilen süreçler ile yer şeklini ve oluşum özelliklerini karşısına yazınız. (16 puan) Oluşumun adı: b

. Aşağıdaki görsellerin belirtilen süreçler ile yer şeklini ve oluşum özelliklerini karşısına yazınız. (16 puan)
Oluşumun adı:
bang
Oluşumun özelliği:
Antiin
Serking
bong
Horst Graben Horst
Oluşumun adı:
Oluşumun özelliği :
Deniz gerleme
Regresyon
Oluşumun adı:
Oluşumun özelliği:
Yükselme
Deneme
Transgresyon
Oluşumun adı:
Oluşumun özelliği:
Nam

. Aşağıdaki görsellerin belirtilen süreçler ile yer şeklini ve oluşum özelliklerini karşısına yazınız. (16 puan) Oluşumun adı: bang Oluşumun özelliği: Antiin Serking bong Horst Graben Horst Oluşumun adı: Oluşumun özelliği : Deniz gerleme Regresyon Oluşumun adı: Oluşumun özelliği: Yükselme Deneme Transgresyon Oluşumun adı: Oluşumun özelliği: Nam

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster