Soru:

9. Magmanın yeryüzüne çıkması veya yeryüzüne yakın yerlere kadar sokulması olarak adlandırılan volkanizma, oluşum yerlerine göre

9.
Magmanın yeryüzüne çıkması veya yeryüzüne yakın
yerlere kadar sokulması olarak adlandırılan volkanizma,
oluşum yerlerine göre derinlik volkanizması ve yüzey
volkanizması olarak ikiye ayrılır. Bu olaylar sonucunda
çeşitli şekiller oluşmaktadır.
Buna göre, bir bölgede aşağıda verilen yer şekille-
rinden hangisinin görülmesi volkanizmanın etkili ol-
duğuna kanıt oluşturmaz?
A) Lapya
B) Sill
C) Dayk
D) Kaldera
E) Batolit

9. Magmanın yeryüzüne çıkması veya yeryüzüne yakın yerlere kadar sokulması olarak adlandırılan volkanizma, oluşum yerlerine göre derinlik volkanizması ve yüzey volkanizması olarak ikiye ayrılır. Bu olaylar sonucunda çeşitli şekiller oluşmaktadır. Buna göre, bir bölgede aşağıda verilen yer şekille- rinden hangisinin görülmesi volkanizmanın etkili ol- duğuna kanıt oluşturmaz? A) Lapya B) Sill C) Dayk D) Kaldera E) Batolit

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster