Soru:

7. Aşağıdaki K ve L bölgelerine ait topoğrafya haritaları verilmiştir. K 400 m 400 m 300 m 300 m 1. harita II. harita Bu bölgele

7.
Aşağıdaki K ve L bölgelerine ait topoğrafya haritaları
verilmiştir.
K
400 m
400 m
300 m
300 m
1. harita
II. harita
Bu bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ula-
şılabilir?
A) I. harita büyük ölçeklidir.
B) 11. haritada ayrıntı daha fazladır.
C) I. haritanın gerçek alanı daha büyüktür.
D) II. haritada bozulma daha azdır.
E) I. haritada ölçeğin paydası daha büyüktür.

7. Aşağıdaki K ve L bölgelerine ait topoğrafya haritaları verilmiştir. K 400 m 400 m 300 m 300 m 1. harita II. harita Bu bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ula- şılabilir? A) I. harita büyük ölçeklidir. B) 11. haritada ayrıntı daha fazladır. C) I. haritanın gerçek alanı daha büyüktür. D) II. haritada bozulma daha azdır. E) I. haritada ölçeğin paydası daha büyüktür.

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster