Soru:

7. Aşağıda K, L, M ve N doğrultuları gösterilmiştir. 30° K 20° 10° 0° 10° 20° 30° M N Uzaklıkları büyükten küçüğe doğru M, L=N,

7. Aşağıda K, L, M ve N doğrultuları gösterilmiştir.
30°
K
20°
10°
0°
10°
20°
30°
M
N
Uzaklıkları büyükten küçüğe doğru M, L=N, K olan bu
doğrultuların enlemleri aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak gösterilmiştir?
K
L
M
N
A)
40K
30K
20K
10K
B)
30K
30G
40K
50K
C)
40K
20K
Ekvator
20G
D)
30G
40G
50G
60G
E)
10K
10G
Ekvator
20G

7. Aşağıda K, L, M ve N doğrultuları gösterilmiştir. 30° K 20° 10° 0° 10° 20° 30° M N Uzaklıkları büyükten küçüğe doğru M, L=N, K olan bu doğrultuların enlemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? K L M N A) 40K 30K 20K 10K B) 30K 30G 40K 50K C) 40K 20K Ekvator 20G D) 30G 40G 50G 60G E) 10K 10G Ekvator 20G

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster